επιλογή γλώσσας

➤ CHOOSE your Language ↓↓ Sprache WÄHLEN ↓↓ ВЫБЕРИТЕ свой язык ↓↓ ОБЕРІТЬ свою мову ↓↓CHOISISSEZ votre langue ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ELIGE tu idioma ↓↓ 选择你的语言 ↓↓ 選擇你的語言 ↓↓ Scegli la tua LINGUA ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ اختر لغتك ↓↓ Dilinizi seçiniz ↓↓ अपनी भाषा चुनें ↓↓ زبان خود را انتخاب کنید ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ZGJIDHni gjuhën tuaj ↓↓ ИЗБЕРЕТЕ вашия език ↓↓ 言語を選んでください ↓↓ בחר את השפה שלך ↓↓..

LANGUAGE SELECTION ↓↓ SPRACHAUSWAHL ↓↓ CHOIX DE LA LANGUE ↓↓ SCELTA LINGUA ↓↓ ВЫБОР ЯЗЫКА

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Γραμματική-Δομική Ανάλυση και ο Κώδικας Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Ανθρώπινου Λόγου – Grammar-Structural Analysis and the Code of the Production & Enrichment of the PanHuman Speech

  του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. – 

Κατά το Θεώρημα του οΡΘού ΛόΓου ~ του ΚΡαΤύΛου, οι λέξεις, ζώντα-οργανικά ποιήματα επιστημονικής γλωσσοπλαστίας, δεν είναι τυχαία, κατά τινα συμφωνίαν φωνών και εννοιών, όντα.  (Πλάτωνος Κρατύλος, 383 Α)

According to Theorem of the Right Speech of Kratylos, the words, living-organic poems of scientific linguistics, are not accidental, according to some agreement of voices and concepts, beings. (Plato Kratylos, 383 A)

 

Συμβουλευτήκαμε τους ανώνυμους και άγνωστους Λέξεων-Πλάστες και Λεξικοποιούς που, εκ του Ελληνικού, επινόησαν και εμπλούτισαν τα διάφορα Εθνικά Γλωσσικά Ιδιώματα, ανακαλύψαμε και,… χλευάζοντας τους σύγχρονους αλλά και τους αρχαίους εξ... ετοίμων ετυμολόγους, σας παρουσιάσαμε τις Κλείδες Παραγωγής και Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.

We consulted the anonymous and unknown word-makers and Lexicographers who, from Greek, invented and enriched the various National Linguistic Idioms, we have discoverd and,… mocking the modern as well as the ancient etymologists, we present you the keys for the production and for the enrichment of the Human Speech.Βασικές Κλείδες του Κώδικα Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου, για την Γραμματική-Δομική Ανάλυση των μορίων του λόγου που εδώ επιχειρούμε,  αποτελούν οι γνωστές και... μη γνωστές "Τροπές Συμφώνων τε και Φωνηέντων", το "Δασύ Πνεύμα" που μας επισημαίνει μια σειρά από αρχικά... κρυμμένα γράμματα πρό των γνωστών δασυνόμενων λέξεων αλλά και πρό αυτών που αρχίζουν από Υ, Ρ, Ν, και Λ, καθώς και ένα... χαμένο, το υπογεγραμμένο ι.ΔΙΑΛΕΞΕ μία ΚΛΕΙΔΑ
– CHOOSE an KEY –

 Χωρίς Ιδιαίτερη Κλείδα  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/04/blog-post.html


ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" – or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
☛ προσεχώς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου