ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

.

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Scopri la Pictografica & Antica Lineare Scrittura! – Ανακαλύψτε την Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή! –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -


IN GRECO E INGLESE

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
"Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή"

SIMPLE COURSES AND APPLICATIONS
"Pictographic & Ancient Linear Writing"

Scaricalo  Studilo  Diffondilo
             

Descubre la Pictográfica & Antigua Lineal Escritura! – Ανακαλύψτε την Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή! –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -


EN GRIEGO E INGLES

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
"Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή"

SIMPLE COURSES AND APPLICATIONS
"Pictographic & Ancient Linear Writing"
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html


Descargarlo  Estúdielo  Difundirlo
             

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Découvrez l'iconographique et ancienne écriture linéaire! – Ανακαλύψτε την Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή! –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -
EN GREC ET EN ANGLAIS

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
"Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή"

SIMPLE COURSES AND APPLICATIONS
"Pictographic & Ancient Linear Writing"

Téléchargez-le  Étudiez-le  Partagez-le
             

Откройте для себя пиктографическое и древнее линейное письмо – Ανακαλύψτε την Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή! –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -
В ГРЕЧЕСКОМ И АНГЛИЙСКОМ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
"Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή"

SIMPLE COURSES AND APPLICATIONS
"Pictographic & Ancient Linear Writing"

Загрузить это - Изучите это - Распространите его
             

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Entdecken Sie die Piktographische und Altes Lineare Schreiben! – Ανακαλύψτε την Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή! –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -IN GRIECHISCH UND ENGLISCH

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
"Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή"

SIMPLE COURSES AND APPLICATIONS
"Pictographic & Ancient Linear Writing"

Herunterladen es  Studie es  Verbreite es
             

Discover the Pictographic & Ancient Linear Writing! – Ανακαλύψτε την Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή! –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

Γεμάτος ο Αρχαίος Κόσμος από επιγραφές με το Κοινό, Παγκόσμιο Εικονογράμματο & Παλαιογραμμικό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως!
The Ancient World is full of inscriptions with the Common, Global, Pictographic & Ancient Linear System of Writing-Reading!

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
"Η Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή"

SIMPLE COURSES AND APPLICATIONS
"the Pictographic & Ancient Linear Writing"


Ανακαλύψτε το Πρωτόγονο Αλφάβητο!
 "Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του ΑρχαίουΚόσμου"

Discover the Prototype Alphabet!
“The Common Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”

   Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... γράφτα άλαλα!" των... ανεπανάληπτων αναγνώσεων των Ιερογλυφικών του J. F. Champollion, της Ελληνικής Παλαιογραμμικής των M. Ventris και J. Chadwick και της Σφηνοειδούς των G. Grotefend και H. Rawlinson.

  [An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.]

Παντού, χτυπάει η καρδιά της Πρωτογένειας του ανεπανάληπτου Ελληνισμού! 
Everywhere, is beating heart Protogeneias of Hellenism!


Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το
Download - Peruse - Spread this
  
– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος
είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Because, some affairs of Humanity
is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 (Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]

               

Ανακαλύψτε την Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή! – Discover the Pictographic & Ancient Linear Writing! –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

Γεμάτος ο Αρχαίος Κόσμος από επιγραφές με το Κοινό, Παγκόσμιο Εικονογράμματο & Παλαιογραμμικό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως!
The Ancient World is full of inscriptions with the Common, Global, Pictographic & Ancient Linear System of Writing-Reading!

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
"Η Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή"

SIMPLE COURSES AND APPLICATIONS
"the Pictographic & Ancient Linear Writing"


Ανακαλύψτε το Πρωτόγονο Αλφάβητο!
 "Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του ΑρχαίουΚόσμου"

Discover the Prototype Alphabet!
“The Common Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”

   Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... γράφτα άλαλα!" των... ανεπανάληπτων αναγνώσεων των Ιερογλυφικών του J. F. Champollion, της Ελληνικής Παλαιογραμμικής των M. Ventris και J. Chadwick και της Σφηνοειδούς των G. Grotefend και H. Rawlinson.

  [An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.]

Παντού, χτυπάει η καρδιά της Πρωτογένειας του ανεπανάληπτου Ελληνισμού! 
Everywhere, is beating heart Protogeneias of Hellenism!


Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το
Download - Peruse - Spread this
  
– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος
είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Because, some affairs of Humanity
is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 (Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]

               

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Μακεδονικοί Στατήρες και Μακεδόνων Γλώσσα! – Macedonian Staters and Macedonians’s Language! –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

 Γεμάτος ο Αρχαίος Κόσμος από επιγραφές με το Εικονογράμματο & Παλαιογραμμικό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως!
The Ancient World is full of inscriptions with the Pictographic & Old Linear system! 


Και ΕΔΩ, σε αυτά τα Νομίσματα, χτυπάει η καρδιά της Πρωτογένειας του ανεπανάληπτου Ελληνισμού!

And HERE, at this Coins, is beating heart Protogeneias of Hellenism!

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ και εσείς! 

 Η ανάγνωση έγινε με τα Στοιχεία-Γράμματα από:

 For reading was used Elements-Letters from:
Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το
Download - Peruse - Spread this:


βασίζεται στο "Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου", ενοποιεί τον πανανθρώπινο γραπτό λόγο και λύνει τα μυστήρια των Ιερογλυφικών, των Κινέζικων, των Γραμμικών γραφών, του Δίσκου της Φαιστού, των γραφών των... Εξωγήινων κλπ.  
από: http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH "
is based on the Pictographic & Old Linear system "Common Pictographic & Old Linear Alphabet of the Ancient World", unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc 
from: http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ: 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - OBSERVATIONS:
   Ο εγχάρακτος, γλυπτός είτε γραπτός διάκοσμος σε οικιακά και χρηστικά σκεύη, εργαλεία, δοχεία, κοσμήματα, νομίσματα, αναθήματα, κτήρια, τάφους κλπ., οπουδήποτε,  δεν αποτελεί, αποκλειστικά, εμπνευσμένες καλλιτεχνικές απεικονίσεις ή σύμβολα, όπως από πρώτη άποψη φαντάζει στους ανυποψίαστους ή στους... αγράμματους κάθε εποχής, αλλά, πολύ συχνά, σχετικά κείμενα-επιγραφές.
   Εν αρχήι ήν ο Λόγος! Ο Έλλογος άνθρωπος, φωνήν έχων, δεν γράφει… Εικονογραφών! Εμείς, εδώ, δεν θα μιλήσουμε για μια ανύπαρκτη Εικονογραφική Γραφή με τα Ιδεογράμματά της αλλά θα διδάξουμε την Εικονογράμματη και, στην εξέλιξή της, την Παλαιογραμμική Γραφή!

  αΛέΚΣαΝΔΡος = ο ΚύΡιοΣ της αΝαΤοΛής, ο Άρχων της Ανατολής του Μακεδονικού Κράτους, της Αμφιπόλεως τ.έ.!
   ΦίΛιΠΠοΣ < ΠεΛλαίων ΠοιΜήν! (Όχι των Ίππων Φίλος αλλά των Πελλαίων ηγεμών!)
   ΜαΚεΔοΝία < ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού!
[ό,τι υπογραμμισμένο αναγιγνώσκεται προς τα αριστερά]
  
[The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.
  In the beginning was the word! The reasonable person have voice, therefore, not writes... illustrators!
  We, here, will teach the Pictographic, and its sequel, the Old Linear Scripture.

   aLeKSaNDRos = the Lord of the East, Lord of the East of the Macedonian State, of Amphipolis, viz.    
   Philip < Pella’s King! (No Horses’s Friend! Pella was the capital of Macedonia!)
    Macedonia < Aksios rivers Land!]
  
– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος
είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Because, some affairs of Humanity
is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 (Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]

               

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Αγγεία-Λιμένες από την Κοιλάδα του Ινδού έως την Αρχαία Ελλάδα και… σήμερα!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

Γεμάτος ο Αρχαίος Κόσμος από επιγραφές με το Εικονογράμματο & Παλαιογραμμικό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως!


Εδώ που η επιγραφή γίνεται… διακοσμητικό μοτίβο!

Και ΕΔΩ, σε αυτά τα δοχεία, χτυπάει η καρδιά της Πρωτογένειας του ανεπανάληπτου Ελληνισμού!
(Προσοχή! Να μην παρανοήσουμε την έννοια του Ελληνισμού και αδικήσουμε τους αείπαιδες Έλληνες...)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ και εσείς!


Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το:


που βασίζεται στο "Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου", ενοποιεί τον πανανθρώπινο γραπτό λόγο και λύνει τα μυστήρια των Ιερογλυφικών, των Κινέζικων, των Γραμμικών γραφών, του Δίσκου της Φαιστού, των γραφών των... Εξωγήινων κλπ.  


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
   Ο εγχάρακτος, γλυπτός είτε γραπτός διάκοσμος σε οικιακά και χρηστικά σκεύη, εργαλεία, δοχεία, κοσμήματα, νομίσματα, αναθήματα, κτήρια, τάφους κλπ., οπουδήποτε,  δεν αποτελεί, αποκλειστικά, εμπνευσμένες καλλιτεχνικές απεικονίσεις ή σύμβολα, όπως από πρώτη άποψη φαντάζει στους ανυποψίαστους ή στους... αγράμματους κάθε εποχής, αλλά, πολύ συχνά, σχετικά κείμενα-επιγραφές.
  Πολλά δοχεία, απ’ όπου του Κόσμου και άσχετα εποχής, της κλασσικής αρχαιότητος, των προϊστορικών χρόνων ή και σύγχρονα, δεν φέρουν... σύμβολα κεραμέων ούτε είναι διακοσμημένα με στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως διδάσκουν οι "ειδικοί", αλλά… φωνάζουν!

    Εν αρχήι ήν ο Λόγος! Ο Έλλογος άνθρωπος, φωνήν έχων, δεν γράφει… Εικονογραφών! 
 Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Εικονογράμματη και, στην εξέλιξή της, την Παλαιογραμμική Γραφή!

– Πρέπει να αποκαταστήσουμε τον Ελληνισμό,
 είπε ο Προφύτης 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο Υπονομευτής)