ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Λεξικών Λημμάτων Αναλύσεις και Αναφορές. Reports and Analyzes on Dictionary Entries

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ - ARE FOLLOWING
Λεξικών Λημμάτων Αναλύσεις και Αναφορές από
 το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής"
– Reports and Analyzes on Dictionary Entries from "Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech" –

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου [Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech]

Ο Ελληνικός Κόσμος και ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνος The Hellenic World and Deucalions Flood

=============================================
1. 
1. Λέσβος η Βασιλίς νήσος του Αιγαίου Πελάγους!
                            

                            
2. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού.
2a. MaCeDoNia = Country of Axios River

3.
3. ούΤιΣ = ουΔείΣ = ο οΔυΣεύς! Ο Κανένας!
3a. ouTiS = ouDeiS = the oDySseus! The None!

4. 
4. Ο Κύκλωπας και οι Κυκλώπειες κατασκευές του Οχυρού του Άργους και του Θησαυρού του Ατρέως στις Μυκήνες και αλλαχού.

4a.The Cyclops and Cyclopean Structures of Fortress of Argos and the Treasury of Atreus at Mycenae and elsewhere.


5.
5. Περί Μακεδονίας και Αλβανίας κλπ. η ονομασία.
Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
5a. About the name Macedonia, Istanbul, Albania etc. Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom!


6. Περί Ονομάτων της Μακεδονίας – About names of Macedonia
http://greekglossiccode.blogspot.gr/2017/11/about-names-of-macedonia.html7. Περί Τουρκικών Ονομάτων – About Turkish Names 
8.  Περί Αλβανικών Ονομάτων –  About Albanian Names
9. Περί του Αδάμ του αμήτορος και της Εύας – About Adam and Eva –
10. Το "Δασύ Πνεύμα" της Ελληνικής και η Υψηλή Ποιητική του Πανανθρώπινου Λόγου – The “Rough Breathing - Dasy Pneuma” of Greek and the Sublime Poetics of Panhuman Logos –


11. Δύο διάσημες Καρκινικές(!) Επιγραφές – Two famous Palindrome(!) Greek Inscriptions


12. The English and the Panhuman Greek Glossic Code – Τα Αγγλικά και ο Ελληνικός Γλωσσικός Κώδικας – 


13. Knossos, Delphi, Egypt and Greek Glossic Code – Η Κνωσσός, οι Δελφοί, η Αίγυπτος και ο Γλωσσικός Κώδικας –14. Knossos, Delphi, Egypt and Greek Glossic Code – Η Κνωσσός, οι Δελφοί, η Αίγυπτος και ο Γλωσσικός Κώδικας –15. Ελλήνων Θεοί και Ιδέες – Greek Gods and Ideas –

16. Τα Ελληνικά, τα Κινέζικα και τα Αιγυπτιακά Ζώδια-Οδηγοί του Ετήσιου Κύκλου της Γης Greek, Chenese and Egyptian Zodiac Signs-Guides

17. Η Σανσκριτική (ΣΣη Αρσσαία Ινδική) και η Ελληνική Γλώσσα!

17a. Sanskrit (the ancient Indian) and the Greek Language!

18. Το Αλφαβητάριον-Αριθμητήριον των Ελλήνων –Elements from the Hellenic Numbering-Alphabet–

     
19. ........................................


➤ Λεξικά Λήμματα - Dictionary entries

→Λεξικά Λήμματα

Λεξικά Λήμματα
dictionary entries

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου