ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

ouTiS = ouDeiS = the oDySseus! The None!

by BOUZANIS K.   
 Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech



ούΤιΣ = ουΔείΣ = ο οΔυΣεύς!
  If you really want to know what it means... Odysseus, do not trust the modern connoisseurs nor lexicographers! Outside the Country of High Poetics circulates a tragic... distorted world! Ask for it, the same the... Ulysses!
    ouTiS, is my name*! [ouTiS = the none]
So said that they say him, hero of Homeric literature! ouTiS = ouDeiS = the oDySseus!
    So, he said that call him at... active Volcano of Italy, the oYDeiS, the other wretched Husband of Homeric-conjugal Epics, on his journey back from Hesperia-Calypso to Ithaca, to home!
- Of course, a poetic name has multiple readings associated with the actions of the hero into the project! The related lemma was taken from the "Γραμματικό - Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής" (Literal - Structural Dictionary of Common Greek) " -
……………………………………………..
*The Odyssey of Homer (Ι. 364 - 367): «Κύκλωψ, ειρωτάς μόνομα κλυτόν; Αυτάρ εγώ τοι / εξερέω· συ δε μοι δός ξείνιον, ως περ υπέστης. / Ούτις εμοί γ’ όνομα· Ούτιν δε με κικλήσκουσι / μήτηρ ηδέ πατήρ ήδ’ άλλοι πάντες εταίροι.»

==================================
 ΔΕΙΤΕ και την ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΜΑΣ:

► Οι Φαίακες του Ομήρου, η Σχερία και ο Ακράγας – The Phaeacians of Homer, the Scheria and Akragas (Agrigento)

https://greekglossiccode.blogspot.com/2022/09/phaeacians-of-homer-scheria-and-akragas.html

 Αναζητώντας την Ομηρική Νήσο Ιθάκη και τους Κεφαλλήνες

– In search of the Homeric Island of Ithaca and the Cephalenes

https://greekglossiccode.blogspot.com/2022/09/in-search-of-homeric-island-of-ithaca.html

 Η Οδύσσεια, η Ιλιάδα και ο Όμηρος –The Odyssey, the Iliad and Homer

https://greekglossiccode.blogspot.com/2022/10/odyssey-iliad-and-homer.html 


 Meet the... Odysseus, Homer, Kalypso and Ithaca of Poets!
- Outside the Country of High Poetics circulates a tragically distorted... world! - The Profytis said! -
 (Profytis = the grower, the underminer)

 Original Publication in Greek

FOLLOW to study
the CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech.
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/code-of-production-linguistic.html

 – These the Prophytis said
 [Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,   Underminer, Saboteurs.]
RELATED PUBLICATIONS

The Cyclops and Cyclopean Structures of Fortress of Argos and the Treasury of Atreus at Mycenae and elsewhere.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου