ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Knossos, Delphi, Egypt and Greek Glossic Code – Η Κνωσσός, οι Δελφοί, η Αίγυπτος και ο Γλωσσικός Κώδικας –

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 


Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom!

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου[Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech.]


➤ Εν αρχή ήν ο Έλλην Λόγος! 
[At begining, was the Greek Word!]

Λήμματα από το Γραμματικό-Δομικό Λεξικό της Ελληνικής
[Entries from Grammar-Structural DiCTioNaRy of Greek Language]

Από τον Μίνωα, την Κνωσσό και την Κρήτη [From Minos, Knossos ant Crete]
   ΜίΝως = ο ηΓεΜώΝ. ΜίΝωΣ =ο ΠοιΜήΝ. ΜίΝωΣ = ο ΜέΓας άΝαΣΣ[ξ]. ΜίΝως = ο ΠώΛης (όπως ΜίΝως του έΛους ή του εΛαίου = ο ΜεΝέΛαος!). ΜίΝωΣ = ΣΣεΡΜής = εΡΜής. ΠαΣιΦάη = ΜόΣΧων Θεά. ΠαΣιΦάη = ο ΠίΣΣος[θ] των αΓαΘών.  
    ΚΝωΣΣόΣ = η ΚΝωΤΤόΣ = ΚΡήΤης το άΣΤυ. ΚΝωΣΣός = αΓοΡά ΣίΤου (σσ-στ-ττ). ΚΡήΤη = εΧίΝη του Διός.   
ΧάΝΔαξ = η ΚΝωΤΤόΣ[σσ-ττ]. ΚΝωΣσός = Γη του ΜίΝωος.
ηΡάΚΛειον = ΣΣηΡάΚΛειον = η ΧώΡα ΚΝωΣΣού.
  ΛαΒύΡιΝΘοΣ = ΣιΤηΡώΝ ΦύΛαξ. Αποθήκη με κατάλληλα διαχωρίσματα ώστε να επιτυγχάνεται η σώρευση μεγαλύτερου όγκου σιτηρών και να γίνεται ομαλότερη η εκκένωσή της. ΛαΒύΡιΝΘοΣ = ΒΛαΒύΡιΝΘοΣ = η ΠυΡοΦόΡος ΝάΦΣ, ειδική κατασκευή του ΔαίΔαΛου, γιά την αποφυγή μετακίνησης των φορτίων σίτου εν πλώ.   
   
  ΤάΛωΣ = Το οΣΣυΡόν[χ] ή ΤαΥΡοΣ = Το οΣΣύΡωΜα της Κνωσσού το έφαλον,  φύλακας άγγελος του άστεως, το οποίο περιέτρεχε με τρείς σειρές τειχών, ήταν εφοδιασμένο και με βαλλιστικό σύστημα αποτροπής. (Σε νόμισμα της Φαιστού, ο ΤάΛως απεικονίζεται με φτερά βάλλοντας λίθους!). Αυτό το οχυρό που κατασκεύασε ο ΣΣεός των ΠηΓΜάΤων, ο ήΦαιΣΤος ή κατά άλλους από τον ΤέΚΤοΝα = ΔαίΔαΛον, με τον χρόνο, το κατέφαγε η θάλασσα και κάποτε κατέρρευσε! Σήμερα, τα δομικά υλικά ενός τέτοιου οχυρού, επειδή δεν είναι δυνατόν να εξαφανίστηκαν, μέσα στην θάλασσα ή σε άλλες ύστερες κατασκευές, μπορούμε να τα επισημάνουμε! [Talos = The fortress of Knossos, the watchdog angel of the Knossos, who surrounded the city by three rows of walls and was also equipped with a ballistic deterrent system. (In a currency of Phaistos, Talos is depicted with wings throwings stones!). This fortress built by the Hephaestus the God of fabrications or by Daedalus, with time, the sea undermined it and once it collapsed! Today, the building materials of such a fortress, because they can not disappear, into the sea or other later constructions, we can mark them!]

    ήΦαιΣΤοΣ = ΣΚευών ΠοιηΤής.
    ΤάΛωΣ = Θεός ήΛιοΣ ή Θεός ΝόΜων, κατά άλλους.
  ΔαίΔαΛος = ο ΤέΚΤωΝ. ΔαίΔαΛος = ο ΤεΧΝίΤης, ίΚαΡοΣ = ο εΚ ΚηΡού.
ΔοΛιΧή (νήσος) = η ΚΡήΤη.
ΔάΚΤυΛοι = οι ιΔαίοι ΚΡήΤες. ΤεΛΧίς = η ΚΡήΤη. ΤεΛΧίΝες = οι αΡΧαίοι ΚΡήΤες, ΚΡήΣιοΣ = ο ΚΝώΣΣιος. ΚουΡήΤες = οι ΚΡήΤες. ΚουΡήΤες = οι αιΤωΛοί.
 ΖώΜιΘοΣ = ΔιόΣ άΣΤυ ή ΖώΜιΝΘοΣ = άΣΤεως οΡοΠέΔιον.
 ΘηΣεύς = ΘηΣέΦς = ο Φύων ΣίΤον. ΘηΣεύς = ο ΣίΤος. ΘηΣεΦΣ = ο ΣιΤοΠοιόΣ ή ΣιΤοΠοιείας ΣΣιός. ΘηΣεΦς = η ΣιΤοΦυΐα. αΡιάΔΝη = το άΡοΤΡον. αΜάΛΘεια = ο ΠΛούΤος. ΜίΤος της αΡιάΔΝης = ΣίΤου άΡοΤΡον ή ΜίΤος αΡόΤΡου. αιΓεΥς = ο ΧούΣ. (Μυθολογικός Κύκλος του Σίτου. Mythological Circle of Wheat)
ΜιΝώΤ αΥΡος = ΣιΤωΝίας ή ΣιΤηΡών οΥΡος. ΜιΝώΤαυΡος = ΜιΝώΤαΒΡος = ο ΠωΛηΤής ΠυΡών.  ΜιΝώΤαυΡος = ΠυΡών αΡοΤήρ (βούς). ΜιΝώΤαυΡος = ΠυΡός αΛηΤός. 

Από τους Δελφούς και τον Απόλλωνα [From Delphi and Apollo]
    ΔεΛΦοί = ΘεοΦαΝείων άστυ. ΔεΛΦοί = ο ΠόΛος ή ΦαΛλός Της Γης. ΔεΛΦοί = ΠόΛεων οΔηΓός. ΔεΛΦοί = η ηΛίου ΔιαΦυΓή. ΔεΛΦοί = ΤΡοΠαίων Γη. ΔεΛΦοί = ΔηΛίου ή ΔΡυών ΠηΓαί. ΔεΛΦοί = ΔηΛίου Θεού Γη.
    αΠόΛΛων = ο ΒώΛος του ηΛίου. (Ονοματολογία Θεών, Ορφικά), [Apollo =  Globe of the Sun. (Nomenclature of Gods, Orphics)]
ΚουΡήΤες = οι αιΤωΛοί αλλά και ΚουΡήΤες = οι ΚΡήΤες!   
άΜΦιΣΣα = το ΠύΣΣειον[θ] άΣΤυ (σσ-στ-ττ)
ΠΛούΤαΡΧος* = ΔεΛΦών ο άΡΧων (45 μΧ - 120 μΧ)
.................................................
* ΠΛούΤαΡΧος, ιστορικός και βιογράφος από τη Χαιρώνεια της Βοιωτίας. Διετέλεσε αρχιερέας του Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών. Στους "Παράλληλους Βίους" του θα μας υποδείξει τον Αντίχριστον (τον 666) αφού πρώτα μας φανερώσει τον Χριστόν (ΧΡιΣΤόΣ = ο εΚς αΝαΣΤάΣεως). Ο ίδιος δε θα χαρίσει στον Francois-Marie Arouet (1694 - 1778), Ελληνολάτρη Γάλλο συγγραφέα, ιστορικό, δοκιμιογράφο και φιλόσοφο, μορφή του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα, το Μυστικιστικό του Ψευδώνυμο (ΒοΛΤαίΡος < ο ΠΛούΤαΡΧος)! 
      

Από την χώρα των Φαραώ [From the Land of Pharaoh]
   ΦαΡαώ < ο Παίς ή Φύς ηΛίου ή ο Θεός ήΛιος ή ο ΠΡώιος ή ΠΡώος (άρχων) [Pharaoh < the Child of the Sun or God Sun.]
   αίΓυΠΤοΣ = Γη (επι)ΧωΜαΤώΣεων. αίΓυΠΤοΣ = Γη ΠοΤάΜιος. αίΓΥΠΤος = ΧυΜών ΤόΠος.
 ΝείΛος = Ρούς αΓΡών, ΝείΛοΣ = αΓΡών ΡεύΜα. ΝείΛος = Ρούς ιΛύος. αίΓΥΠΤοΣ = ΜυΧός ΠοΤάΜιος. αίΓυΠΤοΣ = ο ωΓύΓιος ή ΓίΓας ΠοΤαΜός. ΜωΥΣήΣ = ο εκ ΣΣυΜών ΣώοΣ ή ΣωΣΣείς[θ] (κατά τον Ιώσηπον).  
  ΠυΡαΜίΣ = ΦαΡαώ ΣήΜα, ΠυΡαΜίΣ < ΠυΡόεΣΣα (εκ του σχήματος). ΠυΡαΜίΣ = ο ΠιΣΣεών[θ] = η αΠοΘήΚη. ΠυΡαΜίς = ο ΠύΡΓοΣ.
    ΣαΧάΡα = η έΣω ΧώΡα. 
 όΣιΡιΣ < ο ΡούΣ (της Αιγύπτου) ή ο ΣήΛιος = ήΛιος. άΝουΒις = Θεός ΝέΚυων. ΤουΤαΓΧαΜών = ΤουΤαΝΧαΜών = Παίς αΚεΝαΤών ούΤος. ΝεΦεΡΤίΤη =αύΤη ΘήΛυς ΦαΡαώ. 
   αΒΡαΜίς = ΣαΛός άΠους = αΛός άΠους, αΒΡαΜίς = το ΠΣάΡι (του Νείλου) όπως άΣΠαΛος = άΠουΣ της αΛός = ΠΣάΡι = το ΨάΡι. 

 Προσοχή στην υψηλή Ποιητική των Ελλήνων!Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα γλωσσικά και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική! [Beware the high poetry of the Greeks! Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about language issues, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!]

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ: 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech
– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
– Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου