ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..<= Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

.

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ανάγνωση Κειμένων της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής του Αρχαίου Κόσμου (1)

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης και Παλαιογραμμικής Γραφής

   [Help us for a better translation to english]
  Έχοντας σύμμαχό μας το, δοκιμασμένο πλέον, "Κοινό Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου" συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, απ’ όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... άλαλα!" του J.F. Champollion των Ιερογλυφικών, των M. Ventris και J. Chadwick της Ελληνικής ΠαλαιοΓραμμικής Γραφής και των GGrotefend και HRawlinson της Σφηνοειδούς Γραφής. 
    
 ➤ Εδώ είναι που η επιγραφή γίνεται έμπνευση για ανεπανάληπτα διακοσμητικά τεχνήματα και σύμβολα!  ➤ Σε ένα εμπορικό κέντρο, βεβαίως, συνετάχθησαν πολλά χρήσιμα έγγραφα οικονομικού ενδιαφέροντος, σχετικά με χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις, αποτιμήσεις τελών, με πληρωμές τελών και εισοδημάτων ή αποπληρωμές χρεών καθώς και τρέχουσες λογιστικές και κανονιστικές πράξεις. ➤ Η ανάγνωση των κειμένων που ακολουθεί δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε κάποιο σύγχρονο, εθνικό γλωσσικό ιδίωμα και... αναλογιστείτε ή απολαύστε την δυστυχία του να δηλώνεις ειδικός στα γλωσσικά και να μην κατέχεις την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!  Προσοχή! Γιά να προσεγγίσουμε την σκοτεινή αρχαιότητα πρέπει να περάσουμε την ΑρχαιοΕλληνική Πύλη. 
 Φωνάζει η ΑρχαιοΕλληνική Πύλη με την καρκινική επιγραφή: 
"ουΔείΣ αΛλόΦωΝος ειΣίΤω"
Εάν, λοιπόν, μιλάτε τα Ελληνικά, ευλογημένοι εσείς και συνεχίστε. 
Πρωτίστως, αναγκαίο είναι και απαραίτητο να παρακολουθήσετε μία σειρά απλών ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας

   [Help us for a better translation to english]
Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από  


Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το
Ένα βήμα στην προσέγγιση του Κώδικα Επιγραφής-Αναγνώσεως
των Θεϊκών Οδηγών-Διδασκάλων του Ανθρώπινου Γένους.

Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
ΑΚ 290

               
........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου