ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

..=> Αν θέλεις να μάθεις τί είναι κάτι, ρώτησέ το το όνομά του!..=>. If you want to know what something is, ask its name!..=> Wenn Sie wissen wollen, was etwas ist, fragen Sie seinen Namen!..=> Если вы хотите знать, что-то есть, спросить его имя!..=> Si usted quiere saber lo que algo es, preguntar cómo lo llaman!..=> Si vous voulez savoir ce que quelque chose est, demander à son nom!..=> Se volete sapere che cosa è qualcosa, chiedere il relativo nome!..=> 如果你想知道的东西是什么,问他的名字!..=>.

Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Το Θεώρημα του Κρατύλου (Περί Ορθότητος των Ονομάτων)

του Κ. Ι. Μπουζάνη
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής – από το αρσσαίον* και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.
..............................................................
*αΡΣΣαίον = το Ελληνικό, το αρσσικό, το πρωτόγονο.  Η προς συζήτηση υποψία του Πλάτωνα, κατατεθειμένη ως "Θεώρημα του Κρατύλου" δεν έτυχε της θερμής υποδοχής του Σωκράτη*, το βάσιμό της δεν αποσαφηνίστηκε, ούτε ιστορικά, στην συνέχεια, συνάντησε ποτέ το γόνιμο ενδιαφέρον των επαϊόντων.
   Δύο είναι τα σημεία που επισημαίνει ο ισχυρισμός. Την φύσει πεφυκυίαν και το κοινόν, ανεξαρτήτως γλωσσικού ιδιώματος, της ορθότητος των ονομάτων.

   Με επίσημα διατυπωμένο το "Θεώρημα του Κρατύλου"**, μας προκαλεί η έρευνα για να αναλύσουμε το ΔοΜιΚόΝ και να κατανοήσουμε το Κοινόν της εΤυΜοΛοΓίας των μορίων του ανθρώπινου λόγου, του ελληνικού, κατά την Πλατωνική διάκριση, ομού και του Βαρβαρικού.

..................................................
* Ασφαλώς και δεν ήταν το θέμα... κατάλληλο γιά τον Σωκράτη ούτε είχαν μπροστά τους τον Κρατύλο γιά να εκμαιεύσουν τις αποδείξεις και τα σχετικά με το Θεώρημα του Κρατύλου πορίσματα.
** "Κρατύλος φησίν όδε, ώ Σώκρατες, ονόματος ορθότητα είναι εκάστωι των όντων φύσει πεφυκυίαν και ού τούτο είναι όνομα ό άν τινές ξυνθέμενοι καλείν καλώσι, της αυτών φωνής μόριον επιφθεγγόμενοι, αλλά ορθότητά τινα των ονομάτων πεφυκέναι και Έλλησι και βαρβάροις την αυτήν άπασιν." 
(Πλάτωνος Κρατύλος, 383 Α  εΤυΜοΛοΓία = το ΔοΜιΚόΝ των μορίων του λόγου)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:
Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,

ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)


               
........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου